POLITIKA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA - ZOP

Novi Zakon o zaštiti podataka (GDPR) stupio je na snagu 25. svibnja 2016. godine. Ovaj zakon predstavlja najveću promjenu u zaštiti osobnih podataka u zadnjih 20 godina i ima ciljeve koji daleko nadilaze samo zaštitu privatnog vlasništva. 

Zaštita vaših osobnih podataka je važna za nas, stoga posebnu pozornost posvećujemo zaštiti privatnosti posjetitelja koji posjećuju stranice u vlasništvu                FCR MEDIA ONLINE d.o.o., kao i onih čiji su osobni podaci dati trećim stranama ili kojima se može pristupiti iz drugog izvora u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodno kretanje takvih podataka (u daljnjem tekstu: GDPR)


Obratite posebnu pozornost na sadržaj Politike o zaštiti osobnih podataka ("ZOP") kako biste razumjeli kako će se vaši podaci obrađivati ("osobni podaci").

ZOP objašnjava praksu FCR MEDIA ONLINE d.o.o. u vezi s primjenom odredbi GDPR-a, kao i pravima koje imate u pogledu načina na koji vaše informacije obrađuje FCR MEDIA ONLINE d.o.o.


Obrada osobnih podataka FCR MEDIA ON LINE S.R.L. će uvijek biti u skladu s GDPR i nacionalnim propisima o zaštiti podataka po kojima djeluje                             FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

Kroz ZOP, FCR MEDIA ONLINE d.o.o. prema potrebi obavještava ispitanike o prirodi osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo, kao i o oblicima obrade. osim toga vlasnici podataka se informiraju putem ZOP-a i o njihovim pravima.


TKO SMO?

Mi smo FCR MEDIA ONLINE d.o.o., tvrtka sa sjedištem u Zagrebu, Črnomerec 3, Hrvatska s MBS 080207219  u Trgovačkom sudu Zagreb, OIB 62996554106. S glavnim područjem djelovanja - izdavanje vodiča,  adresara i periodičkih publikacija, NKD 5812, a naš zakonski zastupnik je Jon Martin Martinsen.


ŠTO SU OSOBNI PODACI?

"Osobnim podacima " se smatraju sve informacije ili informacije koje vas mogu izravno identificirati (na primjer, vaše ime) ili neizravno (npr. Pseudonimnim podacima kao što je jedinstveni identifikator). To znači da osobni podaci uključuju stvari kao što su adresa e-pošte, mobilni telefon, korisničko ime, fotografije profila, osobne postavke i navike kupnje, sadržaj koji generira korisnik, financijske podatke i informacije o financijskom stanju. To može obuhvaćati jedinstvene numeričke identifikatore, kao što je IP adresa vašeg računala ili MAC adresu vašeg mobilnog uređaja, kao i kolačići.

ŠTO JE OBRADA OSOBNIH PODATAKA?

Obrada "znači bilo koju operaciju ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili osobnim podacima s ili bez automatiziranih sredstava kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, vađenje , konzultacija, korištenje, otkrivanje prijenosom, širenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombinacija, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

KOJE OSOBNE PODATKE KORISTIMO / OBRAĐUJEMO?


Vaši osobni podaci koji će biti obrađeni su: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, funkcija, adresa / kućna adresa.

Također možemo obrađivati osobne podatke našim prostorima, uključujući: ime, ime, e-mail adresu, telefonski broj, moguću sliku, OIB, kućnu adresu, datum i mjesto rođenja,  funkciju, kao i osobne podatke koji proizlaze iz ugovornog odnosa u pogledu oglašavanja i poslovnih informacija, kao i online marketinga. 

OPERATOR OSOBNIH PODATAKA

Operator osobnih podataka (u daljnjem tekstu: operator) je FCR MEDIA ONLINE d.o.o.


ODGOVORNOST PREMA ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (DPO)


FCR MEDIA ON LINE SRL, kao operater, imenovao je [...] kao službenika za zaštitu podataka (u daljnjem tekstu: "DPO"), koji ima obvezu verificirati usklađenost s odredbama GDPR-a u postupcima obrade podataka operatera i predstavnik operatora u odnosu na nositelje podataka i Nadzorno tijelo.

Osobe imaju priliku da se u bilo kojem trenutku obrate DPO izravno na bilo koji predmet koji se odnosi na ovaj ZOP koristeći detalje za kontakt:

FCR MEDIA ONLINE d.o.o.
Ime DPO: Nikolina Lihtar Gorupec
E-mail DPO: nikolina.gorupec@zutestranice.hr
Tel. DPO: 098 1707 178
Adresa DPO: Zagreb, Črnomerec 3 ili Oroslavje, Milana Prpića 92.

NAČELA ZA OBRADU PODATAKA

FCR MEDIA ON LINE S.R.L. obvezuje se pridržavati  načela zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu: "Načela") utvrđenih u GDPR kako bi se osiguralo da su svi podaci:

1. Pripremljeni na pošteno, pravno ispravno i transparentno;

2. Prikupljeni za određene, eksplicitne i legitimne svrhe;

3. Relevantni i ograničeni u odnosu na svrhe za koje se obrađuju;

4. Točni i ažurirani;

5. Zadržani u obliku koji ne dopušta identifikaciju nositelja podataka duže nego što je potrebno u odnosu na svrhu obrade;

6. Bili obrađeni u skladu s pravima nositelja podataka na način koji osigurava adekvatnu sigurnost obrade tako da podaci budu potpuni, povjerljivi i dostupni

TEMELJ I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

1.  U svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora - Prema čl. 6 par. 1 lit. b) iz GDPR-a, osobni se podaci mogu obrađivati radi zaključivanja ili izvršavanja ugovora o oglašavanju. Da bismo vam mogli ponuditi naše proizvode i usluge, moramo obraditi vaše osobne podatke.

2. U svrhu ispunjavanja zakonskih obveza - prema čl. 6 par. 1 lit. c) GDPR može obrađivati osobne podatke u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza. Zahtijevamo niz osobnih podataka, uključujući, u nekim slučajevima, OIB, kako bismo ispunili zakonske obveze poreznih vlasti vezane uz fakturiranje i izvještavanje poreznim tijelima.

3. Za marketinške svrhe - prema čl. 6 par. 1 lit. a) GDPR može obrađivati osobne podatke ako je nositelj podataka dao pristanak na obradu osobnih podataka u jednoj ili više specifičnih svrha. Stoga će se u nekim situacijama vaši osobni podaci koristiti za slanje marketinških poruka, ponuda, vijesti, budućih kampanja, pozivnica na razne događaje.

4. U svrhu ispunjavanja našeg područja djelatnosti - prema čl. 6 par. 1 lit. a) GDPR može obrađivati osobne podatke ako je nositelj podataka dao pristanak na obradu osobnih podataka u jednoj ili više specifičnih svrha. Stoga Vas možemo kontaktirati ili možemo prenijeti vaše osobne podatke kako bi postigli naš cilj djelovanja. Obratit ćemo vam se kad god smatramo da su je poslovanje predisponirana za implementaciju raznih usluga oglašavanja i poslovnih informacija, kao i primjenu načela internetske industrije oglašavanja u kojoj obrađujemo / Postoje situacije u kojima ćemo Vaše osobne podatke objavljivati predstavnicima tvrtke koji se mogu odlučiti za lokalne usluge pretraživanja i pretraživanja poduzeća.


OBRADA KONTAKTNOG OBRASCA

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. koristit će informacije koje dajete u odgovarajućoj formi za kontakt koji postoji na web mjestu isključivo u svrhu obrade vašeg zahtjeva.

Slanjem bilo kakvih osobnih podataka putem web stranice tvrtke FCR MEDIA ONLINE d.o.o. razumijete i prihvaćate da će vaši podaci biti obrađeni u skladu s odredbama ZOP-a FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

Imajte na umu da, kako bismo mogli obraditi vaše zahtjeve podnesene u formi za kontakt stranice, moguće je da ćemo u određenim okolnostima morati otkriti vaše podatke partnerima s kojima je FCR MEDIA ONLINE d.o.o. i / ili drugih davatelja usluga treće strane tvrtke FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

Međutim, FCR MEDIA ONLINE d.o.o. je poduzela odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurala sigurnost prijenosa podataka, kao i obradu vaših podataka od gore navedenih subjekata u skladu sa zahtjevima GDPR-a vaših podataka.

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. se obvezuje da ne obrađuje osobne podatke koji su predviđeni za bilo koju drugu svrhu osim onog za koji su bili prikupljani, osim u slučaju kada je vaš izričit pristanak namijenjen za druge svrhe.

OBJAVA OSOBNIH PODATAKA TREĆIM STRANAMA


Osobni podaci obrađeni FCR MEDIA ON LINE S.R.L. mogu se otkriti i / ili prenijeti trećim stranama samo ako je vaša izričita suglasnost da se to obavi, osim ako postoji  zakonska obveza da FCR MEDIA ONLINE d.o.o. učini.

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. prosljeđuje vaše osobne podatke oglašivačima treće strane.

Imajte na umu da u određenim okolnostima možemo tražiti davanje vaših osobnih podataka partnerima s kojima FCR MEDIA ONLINE d.o.o. i / ili drugih davatelja usluga treće strane tvrtke FCR MEDIA ONLINE d.o.o.


OBRADA PODATAKA TREĆE STRANE, OSTALIH STRANICA I SPONZORA

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. može istodobno sadržavati veze na druge web stranice čija se pravila za obradu podataka mogu razlikovati od onih u FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

Molimo razmotrite i proučite pravila zaštite osobnih podataka drugih stranica, FCR MEDIA ONLINE d.o.o. ne preuzima odgovornost za informacije koje su poslale ili prikupile treće strane.


OBRADA AUTOMATSKIH PODATAKA. COOKIE/KOLAČIĆI


FCR MEDIA ONLINE d.o.o. koristi kolačiće. S tim u vezi, možete pregledati našu politiku kolačića, koja je dostupna na web mjestu i ostvariti pravo onemogućiti kolačiće, kako je dolje navedeno.


VRIJEME ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA


FCR MEDIA ON LINE S.R.L. može pohraniti podatke koji se obrađuju za različita razdoblja koja se smatraju razumnim za gore navedene svrhe. Čuvamo podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju imamo podatke, kako bi zadovoljili svoje potrebe ili za ispunjenje naših obveza prema zakonu.

Da biste saznali koliko dugo vaši podaci mogu biti pohranjeni, upotrijebite sljedeće kriterije:

1. Kada kupujete proizvode i usluge, zadržavamo vaše osobne podatke tijekom našeg ugovornog odnosa;

2. Ako sudjelujete u promotivnoj ponudi, zadržavamo Vaše osobne podatke tijekom promotivne ponude;

3. Kada nas kontaktirate za pitanje, zadržati ćemo vaše osobne podatke tijekom obrade treba vaša pitanja, ali ne više od pet godina od zadnjeg kontakta;

4. Ako to ne učinite, držati ćemo vaše osobne podatke sve dok zahtjev za uklanjanje ili nakon razdoblja neaktivnosti (bez aktivnog interakcije s nama). U tom smislu, napominje se da će podaci obrađeni u svrhu biti izbrisani pet godina nakon posljednje interakcije s korisničkom računu (na primjer, prijavite se na svoj račun);

5. Ako ste dali suglasnost za marketing, zadržati ćemo vaše osobne podatke dok se ponište ili zaprimi zahtjev za uklanjanje ili nakon razdoblja neaktivnosti (bez aktivne interakcije s našim uslugama) definirano u skladu s lokalnim propisima i zakonima. U tom smislu, napominje se da su podaci pohranjeni u našim bazama podataka, u svrhu izravne marketinške komunikacije brišu iz baze podataka nakon pet godina od zadnjeg kontakta s vama;

6. Ako su kolačići spremljeni na Vašem računalu, držite ih dok je to potrebno da se za njih da postignu svoje ciljeve (na primjer, tijekom trajanja sesije ili kolačiće ID- sjednice) i za razdoblje definirano u skladu s lokalnim propisima i smjernicama. U tom smislu, napominje se da su podaci kolačića koji se koriste za isporuku ponašanja i oglašavanje na internetu za prilagodbu naše usluge prema Vama i omogućiti distribuciju naših sadržaja na stranicama društvenih (tipke za prikazivanje stranice) zadržat će se najviše 5 godina od naplate, na temelju vašeg pristanka.


PRAVA OSOBA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU


U skladu s GDPR, imate niz prava u odnosu na osobne podatke koje FCR MEDIA ONLINE d.o.o. obrađuje:

1. Pravo pristupa obradi podataka - Imate pravo na pristup vašimosobnim podacima. Prve informacije pružit će se bez naknade. Ako trebate kopije već navedenih podataka, možemo naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija. Na očigledno nerazumne, pretjerane ili ponavljane zahtjeve možda neće biti odgovoreno.

2. Pravo na ispravak podataka - imate pravo na ispravak podataka koji su netočni,  zastarjeli i / ili nepotpuni. Ako imate račun, možete lakše ispraviti svoje podatke putem značajke "Moj račun".

3. Pravo na brisanje podataka ( „Pravo na zaborav„) - U nekim slučajevima, imate pravo na zahtjev za brisanje ili uništavanje podataka. Ovo nije apsolutno pravo jer ponekad možemo biti prisiljeni zadržati vaše podatke iz pravnih razloga.

4. Pravo na ograničavanje obrade - Možete zatražiti ograničenje obrade podataka. To znači da je obrada vaših podataka ograničena kako bismo mogli zadržati podatke, ali ih nećemo koristiti niti ih obraditi. Ovo pravo se primjenjuje u posebnim okolnostima utvrđenim u Općoj uredbi o zaštiti podataka, i to:
- točnost podataka pobija nositelja podataka (tj vas), za period koji omogućuje operateru (tj. FCR MEDIA ONLINE d.o.o.) kako bi potvrdili ispravnost;
- obrada je ilegalna i podnositelj podataka (tj. vi) protivi se brisanju podataka i traži ograničenje njihove uporabe;
- operater (npr FCR MEDIA ONLINE d.o.o.) ne treba podatke za obradu, ali oni su potrebni za nositelja podataka (tj vas) za uspostavu ili obradu pravnih zahtjeva;
- subjekt (tj vi) prigovorio na obradu na temelju opravdanih razloga operatora (u ovom slučaju FCR MEDIA ONLINEd.o.o. pod kontrolom, ako postoje razlozi za operatera FCR MEDIA ONLINE d.o.o.veći od onih dotične osobe ( to ste vi).

5. Pravo na prijenos podataka - Možete premjestiti, kopirati ili prenijeti podatke koje vas zanima iz naše baze podataka u drugu. Ovo se odnosi samo na podatke koje ste dali kada se obrada temelji na vašem pristanku ili ugovoru, a provodi se automatski.

6. Pravo opozicije - U bilo kojem trenutku možete se suprotstaviti obradi vaših podataka kada se takva obrada temelji na legitimnom interesu.

7. Pravo povlačenja suglasnosti u bilo kojem trenutku - Možete povući suglasnost na obradu vaših podataka kada se takva obrada temelji na suglasnosti. Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade na temelju pristanka prije njegova povlačenja.

8. Pravo da podnese tužbu nadležnom nadzornom tijelu - možete podnijeti tužbu pred nadležne službe zaštite podataka u vašoj zemlji prebivališta ili boravišta osporiti praksu zaštite podataka nudi FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

9. Pravo na prigovor na obradu podataka u svrhe marketinga - Vi se možete odjaviti ili isključiti iz naših direktnih marketinških komunikacija u bilo kojem trenutku. To je lakše to učiniti klikom na vezu "odjava" u bilo kojoj e-pošti ili ponudi koju vam šaljemo.

10. Pravo na prigovor na obradu Vaših podataka s naše strane u provođenju aktivnosti u javnom interesu ili zakonitim interesima vlastite ili treće stranu - možete prigovoriti u bilo kojem trenutku na obradu vaših podataka gdje se takva obrada na temelju interesa legitimna.


11. Pravo na onemogućivanje kolačića - Imate pravo onemogućiti kolačiće. Postavke u internetskim preglednicima obično se programiraju prema zadanim postavkama za prihvaćanje kolačića, ali ih možete jednostavno prilagoditi promjenom postavki preglednika. Mnogi kolačići koriste se za povećanje upotrebljivosti ili funkcionalnosti web stranica / aplikacija; stoga, onemogućavanje kolačića može vam spriječiti upotrebu određenih dijelova naših web mjesta ili aplikacija, kao što je navedeno u relevantnoj tablici kolačića. Ako želite ograničiti ili blokirati sve kolačiće napravljene web stranice / naših aplikacija (koji vas mogu spriječiti u korištenju dijelove stranice) ili bilo koje druge web lokacije / aplikacije, možete to učiniti putem postavki preglednika , značajka pomoći u pregledniku će vam pomoći kako to učiniti. Više informacija potražite na sljedećim linkovima: http://www.aboutcookies.org/;


Možete koristiti bilo koje od ovih prava u odnosu na osobne podatke koje FCR MEDIA ONLINE d.o.o. obrađuje slanjem jednostavnog zahtjeva FCR MEDIA ONLINE d.o.o..

U takvoj situaciji  moguće je traženje dokaza o vašem identitetu.


PRAVNI ZAHTJEVI


Prikupljamo, zadržavamo i dostavljamo vaše podatke regulatornim tijelima, policiji ili drugim subjektima:

1. U odgovoru na pravni zahtjev, kada smo u dobroj vjeri da je zakon zahtijeva. Također je moguće da se odgovori na pravne zahtjeve kada vjerujemo u dobroj vjeri da odgovor utječe na korisnike u toj nadležnosti i u skladu s međunarodnim standardima.

2. Kada smatramo da je neophodno za: otkrivanje, sprečavanje djela prijevare, neovlašteno korištenje bilo kojeg materijala koji pripada nama, uvijeta ili kršenja pravila ili drugih štetnih i nezakonitih aktivnosti kako bi zaštitili sebe (uključujući i prava, imovinu), vas i drugima, uključujući istrage ili upite regulatornih tijela ili da spriječi neposredna smrt ili ozljeda. Na primjer, ako je relevantno, pružanje informacija i primanje informacija od partnea treće strane o pouzdanosti vašeg računa, spriječavanja prijevare, zlostavljanja i drugih štetnih aktivnosti unutar i izvan naših materijala.

Informacije koje prikupljamo o vama mogu biti pohranjene na duže razdoblje kada je predmet pravnog zahtjeva ili pravne obveze, istrage, odnosno istragama u vezi eventualne povrede uvjeta ili pravila, ili u drugim slučajevima kako bi se spriječile štete.


ODNOSI S DRUGIM OPERATORIMA


Ovisno o kontekstu, može se doći do situacije apsolutne nužnosti za pružanje informacija na višu razinu, globalnim i unutarnjim i vanjskim partnerima i onim s kojima smo dijelili podatake poštujući GDPR, a u svrhu pružanja najprofesionalnijih usluga. Informacije koje kontrolira FCR MEDIA ONLINE d.o o.  mogu se prenositi, obrađivati ili pohranjivati u EU ili u zemljama koje nisu zemlje u kojoj živite u svrhe opisane u ovom pravilu. Ovaj prijenos podataka potreban je kako bi pružili najvišu razinu usluge i nastavili pružati Vam naš najbolji profesionalni sadržaj. Mi koristimo standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Europske komisije i oslanjaju se na odlukama o prikladnosti koju izdaje Europska komisija u pojedinim zemljama, prema potrebi, s obzirom na prijenos podataka iz EEA u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.


MJERE SIGURNOSTI

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. je poduzela tehničke i organizacijske mjere obrade podataka, ažurirane u skladu sa zahtjevima GDPR, kako bi zaštitili vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, nepravilne uporabe ili otkrivanja, neovlaštene izmjene, slučajnog uništenja ili gubitka. Svi zaposlenici i partneri FCR MEDIA ONLINE d.o.o., kao i bilo koje treće strane koje djeluju u ime i za račun FCR MEDIA ONLINE d.o.o. dužni su poštivati povjerljivost vaših podataka i zahtjeve GDPR-a, u skladu s odredbama ZOP-a.


ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

FCR MEDIA ONLINE d.o.o. može imati veze na druge web stranice i / ili druge web stranice koje nisu vlasništvo FCR MEDIA ONLINE d.o.o. i ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu sadržaja tih stranica i stoga se ne može smatrati odgovornim za sadržaj, oglašavanje, robu, usluge, softver, informacije ili druge materijale dostupne na tim stranicama ili preko tih stranica. FCR MEDIA ONLINE d.o.o. neće biti odgovorna za gubitak osobnih podataka, bilo kakve štetne posljedice na osobne podatke posjetitelja ili druge moralne i / ili zakonske štete uzrokovane pristupom tim stranicama.


AŽURIRANJE POLITIKE O ZAŠTITI  OSOBNIH PODATAKA


Ova Pravila mogu podlijegati periodičnim promjenama sadržaja ažuriranjem FCR MEDIA ONLINE d.o.o.

Kako ćemo obaviještavati o promjenama u ovoj politici?

Poslat ćemo vam obavijest prije nego što poduzmemo bilo kakve izmjene ove Politike i pružit ćemo vam priliku da pregledate revidirani ZOP prije nego što odaberete nastavak korištenja naših usluga i materijala.

Nemojte nastaviti koristiti usluge  FCR MEDIA ONLINE d.o.o. ako se ne slažete s takvim promjenama. 

Također preporučujemo da provjerite ovu stranicu za sva ažuriranja. 'ZOP' pojmovi tumače se u skladu s važećim zakonom.